Cemento Cassero Antracite

Cemento Cassero Antracite

Cemento Cassero Antracite cement look tile. 12 x 24, 3 1/2 x 24 base / bullnose, 1 x 2 mosaic.