bb polish .625
Click Below For More Images:
  • bb polish hex 1
  • bb polish hex 2
  • bb polish mb
  • bb polish trim

Polished Burma Beige

Burma Beige polished 2″ hex, 1″ hex, 5/8×1 1/4, 5/8×5/8. China.

Use
wall, floor, backsplash, interior